Riskleri Nelerdir

Riskleri Nelerdir?

Riskleri Nelerdir? sorusunun cevabı

Enfeksiyon en önemli problem olabilir fakat ameliyat sonrası bakım ve koruyucu tedaviye dikkat edildiği sürece, genelde önemli bir sorun oluşmaz.
Bünyesi çok hassas olanlarda, allerji olayına nadiren rastlanabilir.

Çok seyrek görülmekle beraber protez tedavisi tamamıyla risksiz değildir. Belli Bir Süre idrar tutulması, enfeksiyon, vücudun protezi reddetmesi ve anestezi komplikasyonları, bir takım tiplerde protezin mekanik arızaları operasyonu takiben görülebilir. Bu sayılan komplikasyonlar bir sürü seyrek görülen sorunlardır.

Riskleri Nelerdir? sorusundan ziyade

Protez Seçimini Etkileyen Faktörler

1.Hasta: Tercih
El becerisi
Beklenti
2.Penis Büyüklük
Fibroz
Peyronie Hastalığı
3.Maliyet

Riskleri Nelerdir? haricinde

İki ana tip protez mevcuttur:

1. “Bükülebilir” protezler,
2. “Şişirilebilir” protezler.

Şişirilebilir protezler 2 ya da üç parça parça olabilir.

Her cins protez cinsel ilişki amaçlı gereken sertliği olanağı sağlar. Farkları penis inik vaziyette meydana geldiği süre belirlidir.

Şişirilebilir protezler, inik ve narin vaziyetteyken, temel tek dokunmayla anlaşılması kolay değildir. Sertleştiği vaziyetlerde da, elle iyice incelemeden tanımlamak kolay değildir.

Ancak bireyin fiziksel hali şişirebilir tipi uygulamaya yeteri kadar olmayabilir. Örneğin elini huzurlu kullanamayan pompalı protezi şişiremez. Tek Sürü kilolu tek birey pompalı ve düğmeli protezi kullanamayabilir.

Riskleri NelerdirNasıl Bir Tedavidir?

Cerrahi müdahaleyle penisteki kavernöz cisimler içerisine, sertleşmeyi sağlamak eden bir çift protez yerleştirme halinde bir tedavidir. Protez sertlik olmamasına ilişkili cinsel ilişkide bulunamama meselenini tamamıyla çözecektir. Bunun dışarısında ejakulasyon (boşalma), orgazm ya da cinsel arzu (libido) vaziyetine olumlu ya da olumsuz hiçbir tesiri olmayacaktır. Cinsel ilişki esnasında eş ile hiçbir güçlük ya da sorun yaratmaz, üstelik ortak protez meydana geldiğini bilmiyorsa farkına bile varmaz.

Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitleri mevcuttur.Ancak basit olarak iki tiptir. Eğilip bükülebilir ve şişirebilir protezler. Bir Sürü parça parça şişirebilir protezler fiziksel duruma ek olarak uyumlu, fakat mekanik arıza yapma talihi yüksek, eğilip bükülebilir protezler ise sürekli katı olması sebebi ile fiziksel duruma uyumlu olmayan fakat mekanik arıza talihi mevcut olmayan protezlerdir. Penil protez tipinin seçiminde hasta kişi ve eşiyle avantaj-dezavantajları bir sürü detaylı olarak tartışıldıktan ek olarak sonra beraber hüküm verilmelidir.

Protez Kimlere Uygulanmaz?

İdrar yolu enfeksiyonu meydana gelen hastalara bu uygulama yapılmaz. Ereksiyon oluşturacak nörolojik nedenler ortadan kaldırılmadan operasyonu gerçekleştirmemiz muhtemel değildir. Bununla Beraber alerjik bünyesi olanlara da bu operasyonu yapamıyoruz. Zira alerjisi meydana gelen birey vücuda yabancı bir madde kabul edemeyeceği için protezin takılması mahzurlu oluyor. Yaşı bir sürü ileri olanlara, 70’li yaşların ilerisinde olanlara bu protezi takmayı tercih etmiyoruz. Bununla Beraber bireyin bu operasyonu olmadan öncesinde eşinin onayını almış meydana gelmesine itina gösteriyoruz. Şayet eşinin onayını almazsa operasyonu kabul etmiyoruz. Diyabetikse, kardiyolojik sorunu varsa kardiyoloğunun onayını almadan operasyonu yapmıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.