Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinden Sonra Sertleşme Sorunu

Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinden Sonra Sertleşme Sorunu

Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinden Sonra Sertleşme Sorunu

Günümüzde en çok görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri, erken devrede yakalandığında başarı ile tedavi edilebiliyor. Ancak bu tedaviden sonra yaşanan sertleşme problemi, hastaların psikolojik yönden olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Sıkça yaşanan lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu için uygulanan bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. Ancak bu tedavi yöntemlerinden önce sorunun kaynağına inilmesi ve nedenlerinin bilinmesi daha doğru olacaktır.

Prostat Kanserinden Sonra Neden Sertleşme Sorunu Yaşanır?

Prostat kanseri genellikle belli bir yaş ortalamasının üzerindeki erkeklerde görülen kanser türüdür. Bu kanser, prostat bezinin habis tümörü olarak açıklanabilmektedir. Prostat bezi, mesanenin altında bulmaktadır. Bu bölgede aynı zamanda sertleşmeyi sağlamaya yardımcı olan sinirler ve damarlar yer almaktadır. Prostat kanserinin en yaygın tedavisi, prostat bezi ve çevresinde bulunan dokuların ameliyat yolu ile tamamen çıkarılmasına dayanmaktadır. Yapılan bu ameliyat, kanserli dokunun tamamen alınmasını ve hastanın yaşamının kurtarılmasını sağlar.

Uygulanan bu ameliyat sırasında cerrah, penis çevresinde mevcut bulunan sinirlere dokunmamak için çaba göstermektedir. Ancak bu bölümde yer alan sinirler son derece hassastır. Radikal prostatektomi adı verilen bu ameliyat uygulandıktan sonra hastalarda sertleşme sorunu genel olarak yaşanır. Ancak bu, çoğunlukla geçici bir problemdir. Görülen lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu ameliyat sırasında herhangi bir sinir hasarı yaşanmış ise, buna bağlıdır. Bu sinirlerin daha sonraki zamanlarda iyileşmesi mümkündür. Bu süre iki yılı bulabilir.

Prostat Kanseri Tedavi Seçenekleri ve Sertleşme Sorunu

Kanser hastalığı, yıpratıcı bir tedavi sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte hasta fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmaktadır. Bu dönemde lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu görülmesi fiziksel nedenlere bağlı olabileceği gibi hastanın psikolojik yönden yıpranmasıyla da ilgilidir. Fiziksel sebeplerin başında, prostat tedavisinde en kesin çözümü sunan radikal prostatektomi ameliyatı sırasında penis çevresindeki sinirlerin ve penise kan taşıyan damarların etkilenmesi gelmektedir.

Bu ameliyatta “sinir koruyucu cerrahi” olarak bilinen yöntem uygulanmaktadır. Yani ameliyat sırasında prostat bezi çıkarılırken, pens çevresindeki sinirlere kesinlikle dokunulmadan ameliyatın gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Ancak kanser prostatın çevresindeki bölgelere de yayılmış ise, sinir koruyucu cerrahi yöntemlerini uygulamak çok da mümkün olmaz. Bu durumda lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu yaşanan durum, her ne kadar kaçınılmaz olsa da iyileşmesi mümkün bir sorundur.

Uzmanlar tarafından lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu için birtakım tedaviler uygulanmakta ve hasta bir süre sonra normal yaşamına kolaylıkla dönebilmektedir. Prostat kanseri tedavisinde uygulanan başka bir yöntem de radyasyon tedavisidir. Radyasyon tedavisi, kanserli hücrelerin yok edilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Bu tedaviyi uygulamanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki, vücudun dışından radyasyon uygulanmasıdır. Bir diğeri de prostat içerisinden bu tedavinin yapılmasıdır. Bu tedavi kanserli hücreleri yok eder. Ancak penis çevresindeki sinir ve damarlara zarar vereceğinden radyasyon ile lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu görülmesi söz konusu olacaktır.

Prostat Kanseri Sonrası Sertleşme Sorunu Nasıl İyileşir?

Uygulanan lokalize prostat kanseri tedavisinden sonra sertleşme sorunu farklı süreçlere yayılan bir iyileşme göstermektedir. Bunun için uygulanan ameliyatın tekniği ve radyasyon tedavisinin türü büyük önem arz etmektedir. Bunun dışında hastanın yaşı, geçirdiği prostat kanserinin nitelikleri, hastanın vücut yapısına bağlı bazı özellikler, iyileşme sürecinde etkilidir.

Bu süreçteki hastalara uzman doktorlar tarafından birçok tedavi seçeneği sunulmaktadır. Hastanın durumuna bağlı olarak seçilen bu tedavilerde, gerek psikoterapi gerekse ilaç tedavisi gibi yöntemler uygulanmakta ve etkili sonuçlar alınmaktadır. Daha detaylı bilgi için https://www.ereksiyonhaplari.com/iletisim internet sitesini mutlaka ziyaret etmenizde yarar olacaktır.